Verbivalmentaja
Harjoittele ruotsin vahvoja ja epäsäännöllisiä verbejä

Harjoittele epäsäännöllisten ja vahvojen verbien merkityksiä

Valitse taso:

Harjoittele epäsäännöllisten ja vahvojen verbien muotoja

Valitse taso:

Valitse verbimuodot:
 Perusmuoto
 Preesens
 Imperfekti
 Supiini

 

Jos verbillä ei ole jotain muotoa, merkitse -.
Suomeksi Perusmuoto Preesens Imperfekti Supiini
Suomeksi Perusmuoto Preesens Imperfekti Supiini
Perusmuoto Preesens Imperfekti Supiini
Suomeksi Perusmuoto Preesens Imperfekti Supiini
Perusmuoto Preesens Imperfekti Supiini
Suomeksi Perusmuoto Preesens Imperfekti Supiini
Perusmuoto Preesens Imperfekti Supiini
Suomeksi Perusmuoto Preesens Imperfekti Supiini
Perusmuoto Preesens Imperfekti Supiini
Suomeksi Perusmuoto Preesens Imperfekti Supiini
Perusmuoto Preesens Imperfekti Supiini